Training Courses

Penyelia memainkan peranan kritikal sebagai penghubung diantara pihak pengurusan dan pekerja. Seorang penyelia bekerja, bersama dan berhadapan dengan kakitangannya setiap hari. Lebih penting, seorang penyelia perlu memimpin, mendorong dan menguruskan pasukannya untuk mencapai  matlamat organisasi dan individu.