Training Courses

Menguasai komunikasi berkesan dan kemahiran hubungan manusia  yang akan membolehkan mereka untuk lebih memahami kepentingan komunikasi dan perkhidmatan pelanggan.