Training Courses

Penyelia memainkan peranan kritikal sebagai penghubung diantara pihak pengurusan dan pekerja. Seorang penyelia bekerja, bersama dan berhadapan dengan kakitangannya setiap hari. Lebih penting, seorang penyelia perlu memimpin, mendorong dan menguruskan pasukannya untuk mencapai  matlamat organisasi dan individu.

Menguasai komunikasi berkesan dan kemahiran hubungan manusia  yang akan membolehkan mereka untuk lebih memahami kepentingan komunikasi dan perkhidmatan pelanggan.