Penyelia Berkesan (Supervisory Development)

Penyelia memainkan peranan kritikal sebagai penghubung diantara pihak pengurusan dan pekerja. Seorang penyelia bekerja, bersama dan berhadapan dengan kakitangannya setiap hari. Lebih penting, seorang penyelia perlu memimpin, mendorong dan menguruskan pasukannya untuk mencapai  matlamat organisasi dan individu.

Course Objectives: 
 • Membentuk dan mengemaskini pengetahuan serta kemahiran yang perlu untuk penyeliaan berkesan.
 • Meningkat kesedaran mengenai tanggungjawab seorang penyelia terhadap pasukan pekerjanya.
 • Membantu penyelia meningkatkan kemahiran dan keberkesanan dalam pengawalan pekerja.
Target Audience: 
Engineer
Manager
Personal Assistant
Project Manager
Site Supervisor
Course Methodology: 

Gabungan ceramah dan kajian kes.

Trainer: 
Course Outlines: 

Mengurus & Para Penyelia 

 • Apa para penyelia buat 
 • Keunggulan dalam penyeliaan 
 • Kemahiran dan peranan penyeliaan 
 • Penyeliaan: seni, sains atau profesion? 

Perancangan & Membuat Keputusan 

 • Perancangan dan proses pengurusan 
 • Rancangan pengendalian 
 • Mengatasi rintangan terhadap perancangan 
 • Penurusan mengikut objetif 

Menyelesaikan Masalah & Membuat Keputusan 

 • Jenis-jenis masalah dan keputusan 
 • Sifat penyelesaian masalah dan pengurusan 
 • Proses penyelesaian masalah rasional 
 • Memperbaiki keberkesanan usaha menyelesaikan masalah pengurusan 

Autoriti, Penugasan & Pemencaran 

 • Pengarah, kuasa dan autoriti 
 • Autoriti lini dan staf 
 • Penugasan 
 • Pemencaran  

Mengurus Perubahan & Perkembangan Organisasi 

 • Daya penggerak bagi perubahan 
 • Gerak balas pengurusan terhadap tekanan-tekanan bagi perubahan 
 • Model-model proses perubahan 
 • Penentangan terhadap perubahan 

Mengurus Konflik Organisasi & Daya Cipta 

 • Konflik, persaingan dan kerjasama
 • Dinamik dan akibat-akibat knoflik organisasi 
 • Kaedah-kaedah menguruskan konflik 
 • Konflik pengurusan - buruh 

Kumpulan & Jawatankuasa 

 • Jenis-jenis kumpulan 
 • Prestasi kumpulan 
 • Penyelesaian masalah dalam kumpulan 
 • Pasukan petugas dan jawatankuasa 

Komunikasi antara Perorangan & Komunikasi Organisasi 

 • Kepentingan komunisasi 
 • Komunikasi antara perorangan 
 • Rintangan terhadap komunikasi yang efektif 
 • Komunikasi dalam organisasi 
language: 
Bahasa Melayu

Register Now

Contact Us

Email: [email protected]

Jimmy Ong Tel: ‭+60 16 216 1383‬ (Call on Whatsapp for free)